ОГОЛОШЕННЯ

на ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

відповідно до п.7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року №977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року,
протокол №6(23), наказу від 20.10.2020 року № 1602-Е
(зі змінами від 26.10.2020 р. №1663-Е)

з 29 по 31 жовтня 2020 року

працює експертна група для проведення акредитаційної експертизи

освітньої програми «Позашкільна освіта» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011
«Освітні, педагогічні науки» у віддаленому (дистанційному режимі) у складі:

Гергуль Світлана Миколаївна (Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка) – керівник експертної групи

Дороніна Тетяна Олексіївна (Криворізький державний педагогічний університет)

Майоров Даниїл Андрійович (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобувач вищої освіти)

 

 

Відкрита зустріч з експертною групою
Час: 29 жовтня 2020 16:00
Підключитись:
https://us04web.zoom.us/j/79996352620?pwd=K29OS2hTSndnVjlNNGh4Ky9JUlNBQT09
Ідентифікатор конференції: 799 9635 2620     Код доступу: 2020 

 

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 грудня 2020 р., протокол № 24 (41) (.pdf) 

Програма візиту експертної групи (.pdf) 

Накази про призначення експертної групи (.pdf) 

Звіт «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» (.pdf) 

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ