Освітньо-професійна програма «Позашкільна освіта» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

 

 

Планування гурткової роботи

Тренінгові технології у позашкільній освіті

Соціологія

Організація вільного часу у ЗПО

Організація позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

Аналітика в ПО

Організація освіти дорослих у ПО

Спецкурс з художньо-естетичного напряму ПО

Міжнародний досвід ПО

Організація аматорського колективу

Спецкурс з дослідницько-експериментального напряму ПО

Спецкурс з науково-технічного напряму ПО

Науково-дослідницька робота у ЗПО

Менеджмент в позашкільній освіті

Методологія і методи педагогічних досліджень

Спецкурс з еколого-натуралістичного напряму ПО

Спецкурс з фізкультурно-спортивного напряму ПО

Документознавство у закладах ПО

Організація гурткової роботи

Організація масової роботи

Культурологічна практика

 

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ